Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Ośrodku Wypoczynkowym NATALIA w Gąskach, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewni jago sprawną organizację.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.
 3. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania zaliczek.
 5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją i opłaty klimatycznej.
 6. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 200zł na poczet ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka.
 7. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.
 8. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 9. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.
 10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 11. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien, okiennic i drzwi w momencie opuszczania domku.
 13. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 14. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 15. W obiekcie zabronione jest:
  a. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  b. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  c. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  b. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
 17. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 18. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 19. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych jedynie po ustaleniu z kierownictwem ośrodka. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na terenie ośrodka wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 20. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany na noc.
 21. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Do 1 domku przypisane jest 1 miejsce parkingowe gratis, właściciel drugiego samochodu przypadającego na domek ponosi koszt 5 zł/dobę
 22. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 złotych.
 23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 24. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 25. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 26. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 2m. od wynajmowanego domku. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.
 27. Opuszczanie oraz przyjazd do ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalanie z kierownictwem.
 28. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji na tydzień lub krócej przed przyjazdem.
 29. Zabrania sie podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody właściciela .
 30. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie Ośrodka.
 31. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie Ośrodka.
 32. W Domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 33. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie : a. na stronie internetowej www.domki-natalia.pl
  b. w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej
 34. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela, kierownictwo i pracowników Ośrodka i obowiązuje od dnia 01 kwiecień 2011 r.

Regulamin korzystania z placu zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
 2. Dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.
 3. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 4. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
 5. Zakaz jazdy rowerem i gry w piłkę.
 6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić.
 7. Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.